மனமாற வாழ்த்தும்

wishing-abishakram

இனிய தைப்பூசத் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்


wishing-abishakram


ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க
ஆறுமுகம் வாழ்க வெற்பைக்
கூறுசெய் தனிவெல் வாழ்க
குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல்
ஏறிய மஞ்ஞை வாழ்க
யானைதன் அணங்கும் வாழ்க
மாறிலா வள்ளி வாழ்க
வாழ்கசீர் அடியார் எல்லாம்.

wishing-abishakram


துதிப்போர்க்கு வல்வினைபோம்: துன்பம்போம்: நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம்பலித்துக் கதித்து ஓங்கும் நிஷ்டையும் கைகூடும் நிமலரருள் கந்த சஷ்டி கவசந்தனை.

இந்த தைப் பூசத் திருநாளில் முருகனின் அருள் பெற்று உங்கள் வாழ்வில் குன்றா வளமும், குறைவில்லா செல்வமும், நோய் நொடியற்ற உடலும் பெற்று நலமுடன் வாழ்ந்திடவும் முருகனிடம் வேண்டிக்கொள்கிறேன்.wishing-abishakram

வேலுண்டு வினையில்லை!!

வாழ்க தமிழர்!
வளர்க தமிழ்!!
தமிழன் என்று சொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!


Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status

wishing-abishakram


Click
Share with your Friends


Thaipusam Wishes Copyright 2023 All Rights Reserved Abishak Ram